Pravila aukcije
Svaka aukcija mora imati jasno definirano trajanje, istaknutu početnu cijenu, minimalni bid. Sva ostala praavila iz SELL dijela se također primijenjuju.